Politica de confidențialitate

Conținutul și software-ul de pe acest site sunt proprietatea SC SPARD TEAM PRIM AJUTOR SRL și sunt protejate de legile române și internaționale de copyright. Orice încercare frauduloasă de copiere/modificare/descărcare va fi pedepsită conform legilor în vigoare.

Consimțământ privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

SC SPARD TEAM PRIM AJUTOR SRL prelucrează date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră în vederea îndeplinirii unor operațiuni și scopuri legitime legate în principal de desfășurarea activităților de prim ajutor și recrutare specifice derulării activității noastre.

1. Principii de protecție a datelor

 • Colectarea datelor personale se va efectua numai în scopurile specificate, explicite și legitime (prezentate la pct. 4)
 • Datele NU vor fi prelucrate de către terți într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • Datele personale vor fi exacte, și actualizate (dacă este necesar);Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-un mod de înaltă securitate;
 • Datele personale nu vor fi partajate terților decât în cazul în care acest lucru este necesar în mod legal;
 • Persoanele cărora li se prelucrează datele au dreptul la solicitarea accesului la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

2. Datele personale

 • Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, cum ar fi nume, prenume adresă, adresă de e-mail, număr de telefon etc.

3. Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

 • Numele și datele de contact (numele și prenumele dvs., vârstă, adresa de e-mail, numărul de telefon)

4. Scopul colectarii datelor personale

 • Acordarea primului ajutor;
 • Recrutarea de personal;

SC SPARD TEAM PRIM AJUTOR SRL poate furniza datele cu caracter personal ale victimelor către Poliție, Parchetul General, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

5. Utilizarea datelor personale

 • Vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar atat cat este necesar pentru scopurile mai sus mentionate, conform normelor legale in vigoare (pct. 4);
 • Vom păstra informațiile conform prevederilor legale în domeniu, pentru oricare din scopurile menționate mai sus (pct. 4);
 • Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC SPARD TEAM PRIM AJUTOR SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

6. Securitatea procesarii

Datele personale vor fi prelucrate/procesate în mod sigur și se vor aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a le proteja împotriva distrugerii ori pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală.

Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise la contact@spard-team.com

7. Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

 • Aplicanții au dreptul de a solicita în orice moment: rectificarea, portabilitatea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate;
 • Pentru păstrarea datelor personale actualizate, recomandăm aplicanților să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanța.

Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obține informații legate de datele personale, va rugăm să ne contactați la contact@spard-team.com.

Vă mulțumim,

SC SPARD TEAM PRIM AJUTOR SRL